HƯỚNG DẪN CHUYỂN và KHAI TỜ KHAI ECUS4 sang ECUS5-VNACCS  
 
(VNACCS.NET)
Hiện nay một số chi cục Hải quan địa phương có yêu cầu doanh nghiệp cần khai báo tờ khai VNACCS kèm theo song song tờ khai điện tử ECUSV4 ( tức là sử dụng chính dữ liệu tờ khai ECUSV4 để khai báo cho tờ khai VNACCS)
 

 Để thực hiện doanh nghiệp có thể tự nhập nội dung tờ khai trên ECUS5 – VNACCS hoặc chuyển tự động tờ khai ECUS4 sang VNACCS theo các bước hướng dẫn như sau :

Bước 1: Cài đặt phần mềm khai báo VNACCS ( ECUS5 - VNACCS) tại địa chỉ website www.thaison.vn mục Download VNACCS (Doanh nghiệp có thể tải bản copy chạy không cần cài đặt) . Nếu doanh nghiệp đã cài ECUS5VNACCS thì cập nhật bản mới nhất để có tính năng này)

Bước 2: Thiết lập thông số khai báo VNACCS

-          Nếu doanh nghiệp đã có chữ ký số và tài khoản khai báo VNACCS thì tiến hành thiết lập bằng cách vào menu “Hệ thống / Thiết lập thông số khai báo VNACCS”.

-          Nếu doanh nghiệp chưa có tài khoản khai báo VNACCS có thể sử dụng tài khoản test có sẵn của phần mềm. Để sử dụng tài khoản này bạn vào menu “Hệ thống / Thiết lập thông số khai báo VNACCS” đánh dấu chọn vào mục “ Sử dụng tài khoản và chữ ký số khai thử nghiệm” :

Bạn nhấn “Yes” để cài đặt chữ ký số thử nghiệm, nhấn Next ở các màn hình hiện ra, nhập mật khẩu là 123 khi có yêu cầu.

Nhấn Yes để đồng ý.

Bước 3: Chuyển dữ liệu tờ khai ECUSV4 sang ECU5VNACCS

Từ phần mềm ECUS5-VNACCS vào menu “Trợ giúp” chọn “ Chuyển tờ khai từ ECUS4 sang ECUS5-VNACCS” màn hình hiện ra như sau :

Bạn nhập vào các thông số thiết lập kết nối đến CSDL ECUS4 cần chuyển bao gồm :

(Nếu phần mềm ECUS5-VNACCS chạy trên máy có phần mềm ECUS4 thì thông số này được tự động điền vào mà không cần nhập)

-          Tên truy nhập Cơ sở dữ liệu SQL

-          Nhập mật khẩu truy cập CSDL SQL

-          Tên CSDL : Bạn nhập tên CSDL của chương trình ECUS4 đang chạy.

-          Tên máy chủ : là tên máy tính đang chạy CSDL ECUS4

Nhấn vào  “Kiểm tra kết nối”, nếu thành công sẽ hiện ra danh sách các tờ khai của ECUS4, bạn cần chuyển tờ khai nào sang hệ thống VNACCS để khai báo thì đánh dấu chọn và nhấn phím mũi tên để đưa tờ khai sang.

Nhấn vào “Thực hiện” để phần mềm tiến hành chuyển tờ khai, bạn chờ đến khi có thông báo thành công.

Bước 4: Khai báo tờ khai mới chuyển từ ECUSV4 sang VNACCS

Sau khi chuyển tờ khai thành công bạn tìm lại tờ khai đã chuyển bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Danh sách tờ khai nhập (xuất) khẩu” và  tiến hành khai báo đến hệ thống VNACCS. Để hiểu rõ quy trình nghiệp vụ khai báo một tờ khai trên hệ thống VNACCS doanh nghiệp có thể tham khảo video hướng dẫn tại địa chỉ :http://thaison.vn/Video/HDToKhaiNhap_V2.wmv

(Theo THAISON.VN)


  ĐỌC THÊM CÁC TIN KHÁC
  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ