1. Clip giới thiệu Hệ thống VNACCS

2. Quy định về việc sử dụng chữ ký số khi thực hiện khai hải quan điện tử  (Bản tin video)

3. Video hướng dẫn sử dụng phần mềm ECUS áp dụng chữ ký số.

 

4. Videohướng dẫn cài đặt phần mềm FPT.VNACCS

  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ