1. Tài liệu hướng dẫn thực hiện các  nghiệp vụ đối với phương tiện vận tải trên hệ thống VNACCS.

Để tìm hiểu về việc thực hiện các nghiệp vụ đối với phương tiện vận tải trên hệ thống VNACCS,

bạn đọc có thể tải về và tham khảo tài liệu tại đây.


Hoặc sử dụng link dự phòng tại đây
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
2.Tài liệu hướng dẫn  thủ tục thông quan hàng hóa XNK trên hệ thống VNACCS,

Để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK trên hệ thống VNACCS, bạn đọc có thể tải về để

tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây.

Hoặc sử dụng link dự phòng tại đây.    
(Theo TCHQ)

  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ