Trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013, các Cục Hải quan trên toàn quốc đều đồng loạt tổ chức các lớp đào tạo chi tiết về VNACCS cho cộng đồng doanh nghiệp. Được sự đồng ý của nhóm giảng viên Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS - Tổng cục Hải quan,  VNACCS.com  đăng tải tài liệu dành cho các lớp đào tạo để quý vị và các bạn tiện tham khảo:

1. Tài liệu hướng dẫn đăng ký Chữ ký số để làm thủ tục Hải quan (Download)

2. Tài liệu giới thiệu tổng quan về VNACCS và hướng dẫn chi tiết một số nghiệp khai VNACCS dành cho doanh nghiệp. (Download)  hoặc download từ link dự phòng (tại đây).

 
3. Hướng dẫn khai vận chuyển hàng hóa (Downloadhoặc download từ link dự phòng (tại đây).

 
4. Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm khai VNACCS miễn phí của TCHQ (Download)

 
5. Bộ cài phần mềm khai VNACCS miễn phí dành cho doanh nghiệp (Download

 
6. Màn hình khai báo (Download)

 
7. Màn hình nghiệp vụ IDA (Download)

 
8. Bộ tài liệu chi tiết sử dụng cho lớp đào tạo Doanh nghiệp (Download)

9. Danh sách các nhà cung cấp chữ ký số (Download)

(Nguồn: TCHQ)
------------------------------------
Quý doanh nghiệp cũng có thể download từ các link dự phòng dưới đây:

1. Tài liệu giới thiệu tổng quan về VNACCS và hướng dẫn chi tiết một số nghiệp khai VNACCS dành cho doanh nghiệp. (Download)

2. Hướng dẫn khai vận chuyển hàng hóa (Download)

3. Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm khai VNACCS miễn phí của TCHQ (Download)

4. Bộ cài phần mềm khai VNACCS miễn phí dành cho doanh nghiệp (Download)

5. Màn hình khai báo IDA (Download)

6. Bộ tài liệu chi tiết sử dụng cho lớp đào tạo Doanh nghiệp (Download)  


(Nguồn HQdongnai)
  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ