1. Website Tổng cục Hải quan:  http://www.customs.gov.vn/
 
2. Báo Hải quanhttp://www.baohaiquan.vn
 
3. Trường Hải quan Việt Namhttp://truonghaiquan.edu.vn/
 
4. Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK: http://www.ttptpl-hcm.org.vn/    
                                 
5. Các Cục Hải quan tỉnh/thành phố:

       Cục Hải quan An Giang: 
http://www.haiquanangiang.gov.vn/   
 
       Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng tàu: http://haiquanvungtau.vn/
 
       Cục Hải quan Bình Dương: http://haiquanbinhduong.gov.vn/
 
        Cục Hải quan Bình Định: http://www.haiquanbinhdinh.gov.vn 
 
       Cục Hải quan Bình Phước: http://haiquan.binhphuoc.gov.vn 
 
       Cục Hải quan Cà Mau: http://haiquancamau.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Cần Thơ: http://haiquancantho.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Đà Nẵng: http://www.dngcustoms.gov.vn/haiquandng/
 
       Cục Hải quan Đak Lak: http://www.daklakcustoms.gov.vn/ 
 
       Cục Hải quan Đồng Nai: http://www.dncustoms.gov.vn/ 
 
       Cục Hải quan Đồng Tháp: http://haiquandongthap.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum: http://gialaikontumcustoms.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Hà Giang: http://haiquan.hagiang.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Hà Nội: http://hanoicustoms.gov.vn  
 
       Cục Hải quan Hà Tĩnh: http://htcustoms.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Hải Phòng: http://www.haiquanhaiphong.com/ 
 
       Cục Hải quan Kiên Giang: http://kgcustoms.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Lạng Sơn: http://www.lscustoms.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Lào Cai: http://laocai.gov.vn/sites/cuchaiquan/
 
       Cục Hải quan Long An: http://www.longancustoms.gov.vn  
  
       Cục Hải quan Nghệ An: 
http://www.nghean.vn/wps/portal/cuchaiquan
 
       Cục Hải quan Quảng Bình: http://www.haiquanquangbinh.gov.vn/
 
       Cục Hải quan Quảng Nam: http://www.haiquanquangnam.gov.vn/
 
        Cục Hải quan Quảng Ngãi: http://www.hqqngai.gov.vn
 
        Cục Hải quan Quảng Ninh: http://www.quangninhcustoms.gov.vn
 
        Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh: http://www.haiquantayninh.gov.vn/  
 
        Cục Hải quan Thanh Hóa: http://www.thanhhoacustoms.gov.vn
 
       Cục Hải quan TP.HCM: http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 
       Cục Hải quan Thừa Thiên Huế: http://www.huecustoms.gov.vn/
  CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ